Irudimena Etxeko Zoroa da.

(La Loca de La Casa)

Jesusen Santa Teresa